Varje år utlyser vi ett stipendium till en medlem som vill förkovra sig inom det film- och mediepedagogiska området. Nu har styrelsen beslutat att årets stipendium på 10 000 kr går till Monika Wigren på Region Gotland!

Monika har under en period arbetat med att skapa film tillsammans med gymnasiets introduktionselever i Visby. Ett individuellt alternativ för de elever som av olika anledningar inte har behörighet för gymnasiets nationella program. Filmkunskap varvat med praktisk filmproduktion har visat sig vara ett framgångsrikt koncept som låter eleverna gestalta sina egna berättelser. En metod som har givit många positiva effekter utöver den färdiga filmen.

– Det har många gånger slagit mig att eleverna lever i en utsatt livssituation och att de har mycket att lära mig, både genom vår samvaro och de historier de vill berätta, skriver Monika i sin ansökan.

Med hjälp av vårt stipendium kommer Monika ha möjlighet att ytterligare ta elevernas intresse för filmskapandet och personliga utveckling en nivå. Monika kommer att inleda ett samarbete med Botkyrkas mediecenter Fanzingo som arbetar med att låta ungdomar berätta sina egna berättelser med hjälp av olika medieproduktioner. De filmskapande eleverna i Botkyrka och i Visby kommer att mötas för gemensamma workshops och erfarenhetsutbyten dels i Alby Botkyrka men också på Fårö.

– Min absoluta övertygelse är att ett sådant utbyte kan betyda skillnad för elever som annars inte med självklarhet kan komma utanför sin egen krets, egen normer, fördomar och upplevelser av världen, skriver Monika.

Stort grattis! Vi ser fram emot att ta del av de nyvunna erfarenheterna efter att projektet har genomförts!