Fompare*

Person som med outtröttlig energi kämpar för att ge barn och unga verktyg att förstå hur medier fungerar och möjligheter att själva skapa film och annan media.

Lär dig nytt

Gå på våra kompetensdagar och träffa spännande människor och lär dig nya verktyg för ditt arbete med film och mediepedagogik.

Vi tar plats

Vi bevakar vad som händer inom det mediepedagogiska fältet och delar pedagogernas kunskap och insikter med beslutsfattare.

Häng med oss

Vill du dela erfarenheter med andra  och få stöd i din profession? Då ska du bli en FOMPARE!

Aktuellt

personer i videochatt med olika filter

Sommarfomp 4-5 juni

Stämma!

Föreningsstämma för FOMP.
12/3 -2024 

stämpelmärkning med ett stor A på framsida

Jennie Elvö FOMP-priset 2023!