VI ÄR FOMP!


VI ÄR FOMP!

FOMP är en idéell förening

 som driver frågor om mediepedagogik, skapar utbildningstillfällen för sina medlemmar och håller dem uppdaterade genom vår omvärldsbevakning.

Du når oss alltid med dina almänna frågor genom vår infomejl: info@fomp.se

 

VAD VI GÖR

FOMP  står för film och mediepedagogik och det är vad vi har sysslat med sedan starten 2000. Vi är en idéel förening med medlemmar från hela landet utspridda på filminstitutioner, mediecentraler, skolor och olika lärosäten m.m.

 

Vår viktigaste uppgift är att inspirera och bidra kring kompetensutveckling inom området film och mediepedagogik. Detta gör vi genom att anordna medlemsträffar, delta i branschträffar så som BUFF i Malmö och Filmkunnighetsdagen i Göteborg.

Vi sitter också med som representanter i olika forum för att driva medlemmarnas frågor. Genom digitala material håller vi våra medlemmar uppdaterade om vad som händer i branschen och delar nyheter, goda exempel, inspiration, arbetsmaterial m.m.

Det bästa med FOMP är förmodligen våra egna medlemsträffar där du får chansen att knyta kontakter med likasinnade från hela landet, få en kompetensboost genom kollegialt utbyte och ha väldigt roligt helt enkelt.

 

STYRELSEN

Linda Svensson

Ordförande

FOMP för mig är fantastiska fortbildningstillfällen för våra medlemmar samt spridning av filmpedagogiska nyheter och material för pedagoger och filmare.

Mer om mig

Filmkonsulent för barn & unga på Film i Dalarna. Jobbar med filmpedagogiskt innehåll, skapande skola och filmprojekt riktade till barn och unga. Samverkan med olika aktörer för att utveckla filmpedagogiken i regionen är en central fråga för mig.
Jag är utbildad på Sveriges Television och på utbildningen Media, Estetik, Pedagogik (MEP) på Dramatiska Institutet. Jag har arbetat som film-/mediepedagog och chef på kulturskola. Jag har nyligen också jobbat nationellt och regionalt med att utveckla film som ämne på kulturskola.

linda.svensson@filmidalarna.se

Tel: 072-142 63 33

Cecilia Träff

Vice ordförande

Film- och medie-pedagogiken är viktigare än någonsin, och att ha ett nätverk genom FOMP är enormt värdefullt i det arbetet. Tillsammans kan vi jobba mot en film- och mediekunnig framtid!

Mer om mig

Utbildad bildjournalist men är sedan 2017 filmpedagog och filmkonsulent på Film Västernorrland. Jobbar med barn- och ungdomssektionen av Filmfest Sundsvall, fortbildar och peppar lärare och kultursamordnare, tar fram filmhandledningar och brinner lite extra för representation i film för barn och unga.

Cecilia.traff@filmvasternorrland.se
Tel: 0701-885050

Carin Granath

Ledamot

För mig är FOMP en viktig pusselbit i mitt arbete där jag både får inblick och utblick i en växande och omväxlande film- och mediepedagogisk värld. Min förhoppning är att fler ska kunna ta del av den.

Mer om mig
Filmkonsulent på Film i Sörmland. Har jag jobbat många år som mediepedagog inom kulturskolan och brinner lite extra för barn och ungas rätt till att göra sina berättelser hörda och sedda genom eget film- och medieskapande.

Carin.Granath@regionsormland.se
Tel: 076 -695 80 37

Måns Leonartsson

Ledamot

För mig är Fomp en härlig samlingsplats. Här finns trevliga och duktiga människor som är en ynnest att omge sig med.

Mer om mig

Kommunikatör på BUFF Malmö Filmfestival. Tittar varje år igenom en ocean av kortfilm till BUFFs kortfilmsprogram, leder BUFFs filmklubb för ungdomar och snurrar in sig i diverse festivalarbete. Bakgrund som mångsysslare inom medieproduktion, musik och arbete med barn och unga.

mans@buff.se
Tel: 076 -695 80 37

Felicia Vesterlund

Ledamot

Fomp är för mig ett värdefullt och underbart sammanhang att vara en del av. Här kan vi inspirera varandra, diskutera viktiga frågor och känna att vi är en del av något större med möjlighet att påverka.

Mer om mig

Jag arbetar som Filmkonsulent barn och unga på Film i Västerbotten. Att utveckla möjligheterna för barn och unga i regionen att lära sig om film är min primära huvudsyssla, men jag är även festivalproducent för vår barn och unga filmfestival VAFF! Har en bakgrund inom film där jag frilansat några år på fotosidan, primärt som B-fotograf.


070-5457715

Oscar Wemmert

Ledamot

FOMP har gett mig en möjlighet att träffa andra mediepedagoger från hela landet och utbyta värdefulla erfarenheter. Det är riktigt kul att många är nyfikna på spelpedagogik och det är ett område som jag brinner för att vidareutveckla.

Mer om mig

Spelutvecklare som har varit involverad i fler än 20 spelproduktioner sedan 1997. Frilansar genom min firma GameFlame med en mängd olika uppdrag som alla kretsar kring spel. Till exempel arbetar jag med föreningen Game Habitats initiativ för för barn och unga kring spelskapande, spelpedagogik och spelkunnighet, är lärare i Kreativt Spelskapande på Malmö Kulturskola och Skånes regionala Kulturskola samt genomför många workshops inom ramen av Skapande Skola.
Jag brinner för digitalt och kreativt skapande inom alla de delar som ingår i spelutveckling.

oscar@gameflame.se
0733-16 48 70

Frida Lindberg Pożar

Kassör

Fomp är för mig en plats att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och idéer. Det är också en plats att brygga broar, utveckla samarbeten och ta del av andras inspirerande arbete.

Mer om mig

Jag är bildpedagog och arbetar projektbaserat med barn och ungas lärande inom media, konst och design. Sedan 2011 driver jag tillsammans med mina kollegor Den Pedagogiska Designbyrån, som verkar för att fler barn och unga ska få ta del av och skapa kultur på sina villkor.

Frida Lindberg Pożar
070 58 63 057

Andreas Johansson

Ledamot

Fomp har den viktiga funktionen att de som driver den pedagogiska processen inom film och mediepedagogik bygger sin egen plattform. Dels för kollegialt erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt lyfta den demokratiskt viktiga frågan: –Film och mediekunnighet för alla!

 

Mer om mig
Redaktions- och marknadsansvarig på Mediapoolen Västra Götaland AB, en kommunalägd mediecentral som stöttar skolan med bl.a. strömmande film och kompetensutveckling inom film och mediepedagogik. Har en bakgrund som producent inom rörlig bild och teater.

andreas@mediapoolen.se
Tel: 0500-44 54 09

Lisa Söderlund

Ledamot

FOMP för mig innebär möjligheter till erfarenhetsutbyte och samverkan med film- och mediepedagoger från olika verksamheter och hela landet. Digitalt skapande och berättande för barn och unga, i synnerhet spel som interaktivt berättande, är det som jag brinner mest för.

Mer om mig
Verksamhetsutvecklare på Kulturskolan Stockholm med fokus på digitalt utbud, där ett ansvarsområde är utveckling av spel som ämnesinriktning. Driver ett nationellt nätverk för pedagoger som jobbar med spelskapande i Kulturskolan. Har en bakgrund som mediepedagog på Tekniska museet i Stockholm och den ideella föreningen Kodcentrum.

076 120 07 49

Louise Storm

Ledamot

FOMP representerar för mig en källa till inspiration och kunskapsutbyte. Det är en möjlighet att möta film- och mediepedagoger från hela Sverige, vilka generöst delar med sig av sina insikter och erfarenheter. Dessa möten är ovärderliga för mig i min roll som mediepedagog

Mer om mig
Mediepedagog på AV-Media Kalmar län, ett kompetenscentrum för film och digital pedagogik för länets lärare och elever som ägs gemensamt av länets kommuner. Jag köper in film för undervisning och fortbildar lärare och elever i film- och mediekunnighet samt digitalt berättande i olika former.

Har en bakgrund som lärare i Ma/NO-teknik och specialpedagog för grundskolans senare år.

Louise.storm@avmkl.se