VI ÄR FOMP!


VI ÄR FOMP!

FOMP är en idéell förening

 som driver frågor om mediepedagogik, skapar utbildningstillfällen för sina medlemmar och håller dem uppdaterade genom vår omvärldsbevakning.

Du når oss alltid med dina almänna frågor genom vår infomejl: info@fomp.se

 

VAD VI GÖR

FOMP  står för film och mediepedagogik och det är vad vi har sysslat med sedan starten 2000. Vi är en idéel förening med medlemmar från hela landet utspridda på filminstitutioner, mediecentraler, skolor och olika lärosäten m.m.

 

Vår viktigaste uppgift är att inspirera och bidra kring kompetensutveckling inom området film och mediepedagogik. Detta gör vi genom att anordna medlemsträffar, delta i branschträffar så som BUFF i Malmö och Filmkunnighetsdagen i Göteborg.

Vi sitter också med som representanter i olika forum för att driva medlemmarnas frågor. Genom digitala material håller vi våra medlemmar uppdaterade om vad som händer i branschen och delar nyheter, goda exempel, inspiration, arbetsmaterial m.m.

Det bästa med FOMP är förmodligen våra egna medlemsträffar där du får chansen att knyta kontakter med likasinnade från hela landet, få en kompetensboost genom kollegialt utbyte och ha väldigt roligt helt enkelt.

 

STYRELSEN

Carin Granath

Ordförande

För mig är FOMP en viktig pusselbit i mitt arbete där jag både får inblick och utblick i en växande och omväxlande film- och mediepedagogisk värld. Min förhoppning är att fler ska kunna ta del av den.

Mer om mig
Filmkonsulent på Film i Sörmland. Har jag jobbat många år som mediepedagog inom kulturskolan och brinner lite extra för barn och ungas rätt till att göra sina berättelser hörda och sedda genom eget film- och medieskapande.

Carin.Granath@regionsormland.se
Tel: 076 -695 80 37

Johan Lundkvist

Vice ordförande

FOMP spelar en viktig roll som plattform för erfarenhetsutbyte och nätverk för det ständigt växande området, film och media pedagogik. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av detta nätverk, fortbildningsinsatser inom föreningen samt att jobba strategiskt för att nå nya medlemmar.

Mer om mig

Filmkonsulent barn & unga på det regionala resurscentret Film i Västerbotten. Har erfarenhet av både filmpedagogisk verksamhet och projektledning samt arrangörskap och talangutveckling.

johan@filmivasterbotten.com
Tel: 070-241 34 37

Linda Svensson

Sekreterare

FOMP för mig är fantastiska fortbildningstillfällen för våra medlemmar samt spridning av filmpedagogiska nyheter och material för pedagoger och filmare.

Mer om mig

Filmkonsulent för barn & unga på Film i Dalarna. Jobbar med filmpedagogiskt innehåll, skapande skola och filmprojekt riktade till barn och unga. Samverkan med olika aktörer för att utveckla filmpedagogiken i regionen är en central fråga för mig.
Jag är utbildad på Sveriges Television och på utbildningen Media, Estetik, Pedagogik (MEP) på Dramatiska Institutet. Jag har arbetat som film-/mediepedagog och chef på kulturskola. Jag har nyligen också jobbat nationellt och regionalt med att utveckla film som ämne på kulturskola.

linda.svensson@filmidalarna.se

Tel: 072-142 63 33

Måns Leonartsson

Ledamot

För mig är Fomp en härlig samlingsplats. Här finns trevliga och duktiga människor som är en ynnest att omge sig med.

Mer om mig

Kommunikatör på BUFF Malmö Filmfestival. Tittar varje år igenom en ocean av kortfilm till BUFFs kortfilmsprogram, leder BUFFs filmklubb för ungdomar och snurrar in sig i diverse festivalarbete. Bakgrund som mångsysslare inom medieproduktion, musik och arbete med barn och unga.

mans@buff.se
Tel: 076 -695 80 37

Andreas Johansson

Ledamot

Fomp har den viktiga funktionen att de som driver den pedagogiska processen inom film och mediepedagogik bygger sin egen plattform. Dels för kollegialt erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt lyfta den demokratiskt viktiga frågan: –Film och mediekunnighet för alla!

 

Mer om mig
Redaktions- och marknadsansvarig på Mediapoolen Västra Götaland AB, en kommunalägd mediecentral som stöttar skolan med bl.a. strömmande film och kompetensutveckling inom film och mediepedagogik. Har en bakgrund som producent inom rörlig bild och teater.

andreas@mediapoolen.se
Tel: 0500-44 54 09

Oscar Wemmert

Ledamot

FOMP har gett mig en möjlighet att träffa andra mediepedagoger från hela landet och utbyta värdefulla erfarenheter. Det är riktigt kul att många är nyfikna på spelpedagogik och det är ett område som jag brinner för att vidareutveckla.

Mer om mig

Spelutvecklare som har varit involverad i fler än 20 spelproduktioner sedan 1997. Frilansar genom min firma GameFlame med en mängd olika uppdrag som alla kretsar kring spel. Till exempel arbetar jag med föreningen Game Habitats initiativ för för barn och unga kring spelskapande, spelpedagogik och spelkunnighet, är lärare i Kreativt Spelskapande på Malmö Kulturskola och Skånes regionala Kulturskola samt genomför många workshops inom ramen av Skapande Skola.
Jag brinner för digitalt och kreativt skapande inom alla de delar som ingår i spelutveckling.

oscar@gameflame.se
0733-16 48 70

Frida Lindberg Pożar

Kassör

Fomp är för mig en plats att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och idéer. Det är också en plats att brygga broar, utveckla samarbeten och ta del av andras inspirerande arbete.

Mer om mig

Jag är bildpedagog och arbetar projektbaserat med barn och ungas lärande inom media, konst och design. Sedan 2011 driver jag tillsammans med mina kollegor Den Pedagogiska Designbyrån, som verkar för att fler barn och unga ska få ta del av och skapa kultur på sina villkor.

Frida Lindberg Pożar
070 58 63 057