Nyheter

Det senaste från FOMP-kollegor,
branchträffar å sånt

15 minuter kompetensutveckling

15 minuter kompetensutveckling

Med korta 15-minutersfilmer inom digitaliseringen, MIK och IKT-frågor finns ett nytt projekt som vill vi sänka digitala trösklar och inspirera pedagoger.

 

ARKIV

FOMP har funnits i drygt 20 år.
Inlägg som är särskilt gamla och inaktuella
har vi stuvat undan i arkivet.