FOMP-PRISET

2024

FOMP-PRISET 2024

Jennie Elvö

Föreningen FOMP

Grattis Jennie Elvö!

 

Vi är glada att tilldela årets FOMP-pris till Jennie Elvö. En lärare som brinner för film och filmsamtal, där “läsandet” av filmen och samtalet efteråt knyts till skolans läroplan och kursmål.

Genom att kombinera filmpedagogik med strategier för läsförståelse och samtal utifrån elevernas egna erfarenheter lyckas hon inte bara öka sina elevers måluppfyllelse, utan även deras förståelse för film, sig själva och varandra genom det som hon kallar filmtittarpedagogik.

Jennie är en inspirerande person som gärna delar med sig av sina metoder och kunskaper till andra!

FOMP-priset

Varje år utlyser vi FOMP-priset – ett pris för främjande av film- och mediepedagogisk verksamhet. 

Priset på 10.000 kr går till person/verksamhet/organisation som arbetar för att främja, driva eller stärka ett film- och mediepedagogiskt arbete – en satsning med vilja att öka kunskapen, engagemanget och nyfikenheten kring film- och mediepedagogiska frågor.