Föreningens utvecklingsstipendium år 2012 på 10 000 kr tilldelas…Borgmästarskolan i Helsingborg, en särskola för elever med utvecklingsstörning och autism.

I Helsingborg har skol- och fritidsförvaltningen valt att bli institutionell medlem i FOMP – ett intressant initiativ som förhoppningsvis fler kommunala förvaltningar kommer att ta efter. Borgmästarskolan har fått stipendiet för att ”tillsammans med eleverna göra små kortfilmer som ska ge en inblick i våra elevers utmaningar och om hur digitala hjälpmedel underlättar deras skoldag”. Vi ser fram emot att följa arbetet i Helsingborg och kanske få höra hur projektet avlöpt under föreningens seminarium på BUFF 2013.