Digital Kvart

Kompetensutveckling inom MIK och IKT

Under läsåret 22/23 genomför mediecentralerna i södra Sverige ett gemensamt pilotprojekt under rubriken Digital kvart. Här vill delar mediecentralernas pedagoger med sig av sina kompetenser inom digitalisering på ett tillgängligt och roligt sätt. Med korta 15-minutersfilmer inom digitaliseringen, MIK och IKT-frågor finns ambitionen att sänka  digitala trösklar och inspirera pedagoger.

På sidan Digitalkvart.se hittar du filmerna och kan förkovra dig på din egen tid