Varje år ger stiftelsen för internetinfrastruktur .SE ut en rapport som granskar våra internetvanor. Rapporten visar att vi ägnar ännu mer tid åt internet och att den mobila boomen fortsätter. Surfplattan har ökat kraftigt och hälften av alla två-åringar använder internet. Samtidigt som de sociala nätverkens populäritet ökar har det blivit lika vanligt att använda internet i skolan för privat bruk som till skolarbete. Svenskar och Internet är en omfattande rapport som är väl värd att läsa.

Du hittar rapporten här: https://www.iis.se/docs/SOI2014.pdf