stämpelmärkning med ett stor A på framsida

A-märkt filmfolder

Synliggör kvinnlig representation.

Filmsamtal

Filmpedagogik

Skola & utbildning

Text: Linda Svensson

Film behöver mångfald för att fortsätta utvecklas

 

Konsekvenserna när vi speglar vårt samhälle på ett sätt som osynliggör människor är att vi tappar förståelse för varandra och vår samtid. Framför allt berövas unga möjligheten att utvecklas som fria individer, oberoende av kön, hudfärg, sexuell läggning och klass, säger Anna Serner VD på Svenska Filminstitutet i en intervju på Fanzingos plattform Sveriges röster.  

Vikten av att synliggöra grupper som sällan eller aldrig porträtteras i film är av största vikt. Därför har Film i Dalarna och Film Västernorrland tagit fram en A-märkt folder med samlade filmtips för barn och ungdomsfilmer som klarar A-märkningen. 

Vad är då A-märkningen?
Jo, det är från början en komiskt seriestrip av Alison Bechdel som ställde sig följande frågor:

1. Innehåller filmen två namngivna kvinnliga karaktärer?

2. som pratar med varandra?

3. om något annat än män?

Baserat på dessa tre frågeställningar skapade Alison Bechdel en märkning där en film blev “approved”/godkänd därav A-märkt.

illustration med frågeställningar om en film klarar a-märkning

Karta för att A-märka film.

Samtalet i fokus
Foldern kan användas som underlag till ett samtal om psykisk hälsa med utgångspunkt i den filmen man valt att se. Se filmen tillsammans, man kan ställa frågor även innan filmen eller ha förberedande övningar innan om man vill. Efter filmens slut initierar man samtal och övningar tillsammans för att få igång ett samtal med varandra.

Har du frågor?

Kontakta FOMP styrelsen om du vill veta mer om innehållet i denna artikel. Du hittar kontaktinformation  på sidan “om oss” i menyn.