FILMARKIVET

Se historisk film i klassrummet

Filmarkivet.se

Historisk film i klassrummet

Svenska Filminstitutet
Historisk film
Arkiv

För klassrummet

 

På Filmarkivet.se finns sektionen “För klassrummet” som du kan använda i undervisningen i grundskolan och på gymnasiet.

På Filmarkivet.se har man samlat ett hundratal filmer under tretton teman som går att använda främst i samhällskunskap, geografi och historia, men även i svenska och bild. Varje tema har försetts med ett pedagogiskt material samt rekommendationer angående skolämne och årskurs.

Genom att använda filmerna på Filmarkivet.se kan du som lärare väcka dina elevers intresse för både kultur- och naturmiljöer i Sverige och för historiemedvetande, en färdighet som i läroplanen för historia beskrivs som ”en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.”

Filmarkivet.se består av tusentals filmer som är gratis och fria att strömma i undervisningen. Filmerna går inte att ladda ner. Det finns kortfilmer, journalfilmer, reklamfilmer och mycket annat, från filmens början fram till idag.

Besök filmarkivet. se här.