Barn filmar Malmö – Seminarium på Filmfestivalen BUFF måndag 13 mars 2023

Välkommen till ett seminarium under Filmfestivalen BUFF i Malmö måndag 13 mars 2023
för att samtala om och inspireras av erfarenheter av förskolebarns filmskapande i Malmö.

 

Sedan läsåret 2019–2020 pågår i Malmö ett arbete där barn i förskolan inbjuds att göra film
som syftar till att stärka barns möjligheter att komma till tals i viktiga frågor i barnkonventionens anda.

Projektet drivs av Pedagogisk Inspiration, Malmö stad, i nära samarbete med Förskoleförvaltningen och professionella filmskapare. Exempel från barnens filmer har visats på olika filmfestivaler – och fler exempel kommer att visas på seminariet under BUFF 2023.

En viktig samarbetspart inom Malmö stad är Fastighets- och gatukontoret, som använt
förskolebarnens filmer för att få syn på olika stads- och trafikmiljöer ur barns perspektiv.
Representanter från Fastighets- och gatukontoret medverkar under seminariet för att berätta om hur de samverkat med förskolor i arbetet med att förnya Södra Förstadsgatan i Malmö.

En annan partner är fastighetsägareföreningen BID Malmö som, i samverkan med Pedagogisk inspiration och Föreskoleförvaltningen, skapat en stadsateljé – en verkstad och en kommunikationsarena för förskolebarn, elever och olika representanter från staden.

Vildrosens förskola i Rosengård i Malmö medverkar under seminariet för att berätta om ett språkutvecklande utbyte av barns egna filmer med Solhaga förskola i Ryd i Linköping.
Förskolebarn har ritat och berättat om livet i Malmö tillsammans med animatören Lasse
Persson – som förvandlat barnens bilder till tecknad film. Det har bland annat skett i nära
samarbete med fastighetsägareföreningen BID Malmö. Under våren 2023 inleds ett
utvecklingsarbete vid förskollärarutbildningen på Malmö universitet. Samarbetet syftar till att
möjliggöra för barn i Malmö att få sina teckningar animerade – och visade.
Vi vill under seminariet samtala om hur pedagogisk verksamhet i samarbete med
professionella kulturarbetare och andra aktörer kan medverka till att stärka barns delaktighet.

 

  • Tid: Måndag 13 mars 2023, kl. 15.00–18.00.
  • Plats: Biografen Panora, Friisgatan 19 D, Malmö.
  • Fri entré
  • Fika serveras

Förhandsanmälan senast 3 mars 2023 till: per.dahlbeck@malmo.se (Mobil: 070-200 90 81)