Med anledning av valresultatet 2014 är det både aktuellt och viktigt att lyfta fram och diskutera vår syn på samhället. Att jämföra historiska och nutida filmexempel som berör frågor kring människosyn, utbildning, arbete, miljö och migration, är ett sätt att få kunskap om vårt samhälle. Nu har din skola eller kommun möjlighet att arbeta med film, analys och aktuella samhällsfrågor.

FilmCentrum erbjuder, tillsammans med filmarkivet.se, ett nytt Skapande skola-arbete där filmmediet används för att stimulera en medvetenhet och ett kritiskt tänkande. Det uppmuntrar eleverna att se samband, dra lärdomar ur vår historia och få perspektiv på samhället.

Filmarbetet är ett utmärkt sätt att komplettera undervisningen i historia, samhällskunskap eller svenska och kan finansieras med Kulturrådets stöd för Skapande skola. Ta med dina elever på en filmresa som ger kunskaper om både idag och igår! Mer information om filmpaketet hittar du här!