”The Fifth Estate” är en amerikansk spelfilm från år 2013 som handlar om den australienska internetentreprenören Julian Assange och etableringen av webbplatsen Wikileaks. Filmen inleds med en titelsekvens som skildrar nyhetsmediernas historia på en minut och femtio sekunder och som sammanfattar utvecklingen från de tidiga grottmålningarna till internet.

Titelsekvensen utgör en kortfilm i sig själv och kan användas relativt fristående av den som önskar underlag för att illustrera eller diskutera mediehistoriens genombrott. Men spelfilmen som helhet väcker också intressanta frågor kring mediernas bild av verkligheten och i vilken mån medborgares möjligheter att själva dela material i olika medier kan bidra till opinionsbildning och politisk förändring.

Klas Viklund har skrivit en essä om filmen ”The Fifth Estate” som detaljerat redogör för utformningen av titelsekvensen och som belyser de associationer som bilderna i montaget väcker.

Essän inleds med en beskrivning av hur spelfilmen ”The Fifth Estate” presenterar Wikileaks historia, Julian Assanges ambition med webbplatsen samt den konflikt kring informationsfrihet och källskydd som diskuteras inom ramen för handlingen. I denna första del ingår också en presentation av filmens upphovsmän. Därefter följer en närläsning av filmens titelsekvens – med flera utvikningar. Avslutningsvis diskuteras de historiska referenser som förklarar filmens titel (”Det femte ståndet” eller ”Den femte statsmakten”) samt den mediekritik och aktivism som filmen explicit uppmanar till. Utöver detta finns till sist en kommenterad lista med litteratur, länkar och filmtips.

 Förhoppningen är att essän ska kunna fungera som inspiration för fortsatt reflektion – kring spelfilmen ”The Fifth Estate”, mediehistorien och det mediesamhälle som idag är vår vardag.

Titelsekvensen har utformats av Prologue Films i Los Angeles. Företaget grundades år 2003 av Kyle Cooper. Han fick sitt stora genombrott då han skapade de uppmärksammade förtexterna till David Finchers thriller ”Seven” (1995) där åskådaren tas med in i den skrämmande föreställningsvärlden hos en seriemördare. Kyle Cooper har sedan 1980-talet skapat design, titelsekvenser och effekter för närmare 200 filmer och tv-produktioner. För designen av titelsekvensen i ”The Fifith Estate” svarar Lisa Bolan, redigeringen Andrew Young och visuella effekter Annie Chen.

En skissversion av titelsekvensen till ”The Fifth Estate” går att se på webbplatsen för Prologue Films. (Starta videoklippet genom att klicka på bilden av dagstidningen i den nedre raden av bilder.) I anslutning till detta filmklipp finns också exempel på andra grafiska effekter som skapats för filmen. http://www.prologue.com/projects/the-fifth-estate/galleries/main-titles–7#the-fifth-estate

Länk till analysen;
Mediernas historia på en minut och femtio sekunder – En analys av titelsekvensen till filmen The Fifth Estate (72 sidor)