En filmhistorisk resa

Lektionsupplägg med filmklipp från den svenska filmhistorien

Filmpedagogiskt material

Lektionsupplägg

Svenska Filminstitutet

Följ med på en resa genom den svenska filmhistorien 

 

I en tid dominerad av rörliga bilder behövs kunskap om filmhistoria i skolan, därför har Svenska Filminstitutet tagit fram ett lektionsupplägg med fokus på den svenska filmhistorien.

Här hittar du material för en eller flera lektioner kopplat till både svenska och svenska som andra språk, såväl som bildämnet. Materialet riktar sig till dig som är lärare i årskurs 7-9 och består av filmklipp, texter och handledningar kring filmens uppbyggnad och utveckling.

Följ med på en resa genom den svenska filmhistorien som introducerar dig och dina elever för innovationer som förändrat förutsättningarna för filmisk gestaltning. Materialet visar varför filmkunnighet är nödvändig för att hantera och förstå dagens medielandskap. Det blir en färd, från några av de första svenska filmerna fram till 2000-talet, där du får möjlighet att förmedla en djupare kunskap om hur till exempel klippning eller redigering, som idag enkelt kan göras i mobilen, vuxit fram under förra seklet. Med ökad bildning i filmhistorien ger du dina elever en vidare förståelse och ett kritiskt förhållningssätt vid mötet med dagens rörliga bilder.

  • Materialet är enkelt att arbeta med, det är bara att följa instruktionerna och njuta av alla fantastiska filmklipp. Ingen väntar sig att du ska kunna hela filmhistorien. Det handlar om att vidga elevernas kompetens kring rörlig bild, att tillsammans förstå mer om våra rörliga bilders historia och filmens uppbyggnad och utveckling.

 

Svenska Filminstitutet

En statligt finansierad stiftelse som på ett nationellt plan främjar och möjliggör för fler att skapa, uppleva och berikas av film. 

Läs mer om Filminstitutet på deras hemsida:
filminstitutet.se

Foto: Mark Standley