Den mediepedagogiska lathunden av Jolanta Wadensjö har nyligen uppdaterats med nytt intressant material som passar alla lärare, filmpedagoger och kulturadministratörer. Här hittar du massor av tips på nationella och internationella webbplatser innehållandes mediepedagogiskt material. Även tips på litteratur, avhandlingar och uppsatser inom ämnet finns listade. Passa på att ta del av denna skatt som du hittar här!

CC Steve Snodgrass