En av våra senaste medlemmar, AV-Media Kalmar län, genomför varje termin en rad IKT-caféer med olika teman. Föreläsare hämtas både lokalt, såväl som på nationellt håll för att inspirera länets lärare och pedagoger. I mars bjöds svenskläraren Jennie Elvö in för att berätta om sin uppsats med titeln “Läs en film – filmvisning, samtal och förståelse”. Om du är nyfiken på Jennies resultat har du möjlighet att se föreläsningen i sin helhet på AV-Media Kalmar läns webbplats!

(Bild från AV-Media Kalmar län)