Vad händer egentligen under processen när man skapar film? Fomp-medlemmen Britt-Marie Jansson Meyer har skrivit en magisteruppsats i ämnet.

Britt-Marie som till vardags är mediepedagog på Kulturskolan i Mora har följt ett EU-projekt där interaktiva spel om lag och rätt skapas. Hon undersöker vilka kunskaper som både eleverna och pedagogen använder sig av och utvecklar i det gemensamma filmarbetet. Några slutsatser är att det  finns en väldig kraft i att berätta med film och att det kan hjälpa oss att förstå sammanhang och känna mening. Inte minst är det viktigt för demokratin att vi blir delaktiga medborgare och gör våra röster hörda, menar slutligen Britt-Marie.

Magisteruppsats “FilmberŠättandet kraft-om att vara pedagog och konstnärlig ledare i skolan”