Svenska FilmInstitutet har gett ut en DVD-antologi med klipp från fyrtio filmer från filmhistoriens första århundrande, fram till ljudfilmens genombrott.

“Filmens första år” är en gratis filmantologi med institutionella rättigheter som fritt får användas i skolan. Rikligt med tillhörande filmpedagogiskt material finns dessutom att ladda ner.

Läs mer på Svenska FilmInstitutets sida!