SKOLBIO-

RAPPORT

Årets skolbiorapport från Svenska Filminstitutet 

Rapporter
Statistik

Skolbioverksamhet
i Sverige

Rapport från Svenska Filminstitutet

Fler kommuner vill satsa på skolbio trots färre besökssiffror 

 

Filminstitutets årliga skolbiorapport visar att verksamheten påverkats starkt av pandemin. Skolbio har minskat, och visningarna flyttade till datorskärmarna.

Filminstitutet har under många år fört statistik över skolbio. Förra rapporten, som släpptes hösten 2020,  visade att besökssiffrorna halverats under en tjugoårsperiod. Årets rapport visar visserligen på sjunkande siffror på grund av pandemin, men konstaterar också att majoriteten av dem som ställt in skolbio under denna period har ambitionen att fortsätta när biograferna väl öppnar upp på nytt. Dessutom vill inte mindre än 85 % av de kommuner som ännu inte har skolbio starta upp verksamhet, om möjlighet finns.

Filminstitutets skolbiorapport 2020 kartlägger hur stor andel av Sveriges kommuner som erbjuder skolbio till elever i grundskolan och på gymnasiet, och hur verksamheten präglades av coronapandemin. Här är något av det som presenteras i rapporten:

  • Skolbioverksamheten har minskat, ställts in och skjutits fram på grund av pandemin. Den verksamhet som genomförts har varit med färre klasser per visning, men också med fler visningar per film.
  • Skolbio flyttade till datorskärmarna, precis som annan verksamhet. Filmer visades i klassrum och på elevdatorer i stället för på bio. Filminstitutet har i undersökningen frågat hur dessa erfarenheter kommer att påverka skolbio i framtiden.
  • Det är angeläget att all filmvisning i skolan, inte bara skolbio, sker medvetet utifrån kvalitet och pedagogisk tanke. För det behöver skolpersonal stöd och fortbildning.

 

Läs hela skolbiorapporten här.

Svenska Filminstitutet

En statligt finansierad stiftelse som på ett nationellt plan främjar och möjliggör för fler att skapa, uppleva och berikas av film. 

Läs mer om Filminstitutet på deras hemsida:
filminstitutet.se

Foto: Mark Standley