Under BUFF Filmfestival bjuder vi tillsammans med Pedagogisk Inspiration Malmö och Film i Skåne in till en filmpedagogisk dag. Vi börjar dagen i Danmark, tar oss vidare till Botkyrka, Malmö och andra delar av Sverige för att avsluta i Storbritannien. Räkna med en inspirerande heldag!

10.00 – 12.00

Station Next är en filmskola för ungdomar mellan 13 och 18 år från hela Danmark. De tar emot skolklasser, men har även en växthusverksamhet. Under ledning av professionella filmarbetare får eleverna arbeta med att göra egna filmer. De arbetar i filmteam utifrån realistiska förutsättningar och får själva ta ansvar för produktionen. Station Nexts filmpedagogiska ledare Susanne Wad berättar mer.

Mediehuset Fanzingo i Botkyrka berättar om sin verksamhet och om några filmpedagogiska projekt. Under sommaren 2014 hade Fanzingo ett transatlantiskt filmutbyte med ett mediehus i Brooklyn, New York. Ungdomar med intresse för film från Botkyrka och Brooklyn möttes via Skype/Facetime under tre veckors tid. Tillsammans g jorde de personliga filmer kring tema identitet och deltagarnas erfarenheter vävdes samman. Fanzingo delar här med sig av en ovanlig och spännande filmprocess där deltagarna kom varandra väldigt nära.

12.00–13.00

Lunch på egen hand

13.00–16.00

Vad händer i Malmö? Konstnärligt utforskande som arbetsmetod för elevers delaktighet i beslutsprocesser och ett par exempel på film- och mediepedagogiska projekt på gång.

Föreningen film- och mediepedagogik presenterar olika exempel från övriga Sverige, bland annat berättar Monica Wigren om hur hon utvecklat sitt arbete med att skapa film tillsammans med gymnasiets introduktions- elever i Visby.

Jonas Myrstrand berättar om projektet Historiens skuggor, ett samarbete mellan Västarvet och Studio Jox, som är en filmapp för unga om Västsveriges historia med 24 stycken animerade skuggfilmer. För skolor finns handledning med extra material.

16.00–17.00

Into Film arbetar för att film ska vara en central del i ungdomars upplevelser av kultur och lärande. Genom sin filmklubbsverksamhet som finns över hela Storbritannien har de en viktig roll i att sprida film till unga och spännande erfarenheter av att arbeta med ungas delaktighet. Pip Eldridge, Director of Strategy and Development på Into Film, berättar mer om deras arbete. Hör också om hur filmklubbsverksamheten nu tas till Sverige och är på väg att etableras i olika delar av landet.

Praktisk information

Tisdagen den 10 mars kl. 10.00-17.00 på Victoriateatern i Malmö. Ingen föranmälan krävs. Festivalpass eller ackreditering ger tillträde till fortbildningsdagen.