FOMPdagarna i Tällberg var verkligen fortbildningsdagar som inspirerade och gav kraft, styrka och mod till fortsatt arbete inom vårt område. Det blev exakt vad vi önskar av dessa dagar. Stefan Ek från Film i Dalarna såg till att vi fick god mat, snöpromenad, Spabesök och Filmquiz.

Elisabet Florez, Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) i Malmö, har skrivit  om dessa magiska dagar i sin blogg: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/author/elizabeth-floresmalmo-se/

Stefan Ek, vår ständige värd i Åre har nu flyttat söderut till Film i Dalarna och våra fortbildningsdagar följde med till Dalarna, vilket innebar att under två dagar var vi i Tällberg, vid Siljan.

Vi 19 personer som deltog fick valuta för dessa dagar, dels av varandra men även av Tomas Axelsson. Han är forskare vid Högskolan Dalarna och kommer snart ut med sin bok om “Förtätade filmögonblick och unga människors drömmar om ett annat liv.”

Tomas forskar om hur filmupplevelsen påverkar livet på djupet för unga människor och  även kan vara en resurs vid sidan om vänner och familj för reflektion om existentiella frågor. Läs mer om hans forskning:  http://users.du.se/~tax/

Vid sidan av sin forskning är Tomas en av arrangörerna för Existensiell Filmfestival i Falun 10-11 april- 2014

Britt-Marie Meyer har gått en intressant vidarutbildning på Södertörns Högskola på Centrum för praktisk kunskap. Vad är det för tyst kunskap vi har men inte riktigt kan förmedla och kan vi  komma till insikt genom att skriva om den? Britt-Marie hämtade inspiration till sin uppsats från sin erfarenhet som mediepedagog i Mora, från ett skolprojekt för åk 8. Ett filmprojket om moraliska dilemman med utgångspunkt i ett spel. Utfrån spelet fick klassen arbeta fram manus till en färdig film, men det hände mycket i klassrummet som Britt-Marie inte kunde förstå och det är detta som Britt-Marie skriver om i sin uppsats som du kan läsa här: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:536916/FULLTEXT02.pdf

Karl Malbert visade en ny musikapp där du bland annat kan göra din egen filmmusik. Appen  kommer under våren, heter Paint Music och kostar 22 kr. För att få en provsmak på den smarta och enkla appen maila karl.marbert@mediapoolen.se

Unga Berättar, Kulturskolan i Stockholm, berättade om ett nationella projekt. Hur vill ni att Kulturskolan ska se ut? Med den frågan reste Hanna Andersson och Christina Blendea runt på Sveriges Kulturskolor. Elever och lärare fick berätta vad de önskar förändra i digitala historier i programmen iDraw och Pinnacle. Och frågan kvarstår om vi får in film som en självklar del av Kulturskolans verksamhet?

Monica Wigren från Gotland hade också möjligheten att fördjupa sig i ett läs och skrivprojekt från DIGIPED, en kurs på Stockholms Dramatiska högskola. Monica tog sig an en grupp elever på Inviduellt alternativ. Monica berättade om ett fantastiskt arbete och om hur dessa elever till slut efter alla skolår kan känna sig trygga och fokusera och bli kompetenta. Tröst för er alla som missade detta så kommer det att lyftas fram igen på fomps seminarium under  BUFF 2014.

Magnus Engwall bidrar i allra högsta grad till en utveckling av barn och ungas kulturpolitik och elevinflytande i skolan genom sitt arbete tillsammans med Katarina Ellborg i Kalmar. De har skrivit en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län. Här kan du ladda ner materialet: http://skolscenen-skola-kultur.riksteatern.se/files/2013/12/strategi_4dec_sv.pdf