Här följer  ett protokoll från FOMPs årliga föreningstämma.

Stämman hölls på Horel Noble House 11 mars 2015.

I protokollet kan du bland annat  läsa om vilka ledamoter som valdes  till styrelsen.