[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]

Nyhetsbrev FOMP

Härmed önskar jag alla medlemmar i FOMP en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Det känns gott att avsluta ett verksamhetsår med tankar på alla exempel på filmpedagogiskt arbete som genomförs på alltfler arenor i landet. Ett arbete som många gånger är utmanande både i dess former och innehåll. Inom FOMP tror vi ju på att vår gemenskap inom föreningen gör oss både starka och kreativa, vilket ju är ett bra bagage att ha med sig vid varje filmuppdrag och möte med barn och unga.

Film och mediepedagogiken utvecklas också nationellt på ett alltmer tydligt sätt. Långt och träget arbete ger avtryck och verksamheten är efterfrågad. Några positiva faktorer som Skapande Skola, Kulturskolornas utvidgade verksamhet mot film och de konstnärliga högskolornas nyvaknade intresse för att bedriva forskning om film och mediepedagog är alla del i att dokumentera och ge ökade möjligheter till fortsatt utveckling inom vårt ämnesområde.

Nu ser jag fram mot ett nytt verksamhetsår där Barn och ungdomsfilmfestivalen/BUFF i Malmö under vecka 12, 20-24 mars, är en återkommande höjdpunkt. Under den veckan möts vi i en egen seminariedag och FOMP är också delarrangörer i ”Film i skolan dagen” (tidigare ”Skolbiodagen”). Vi har årsmöte och BUFF är en festival som ger intryck, möten, kontakter och upplevelser av de slag som ”Fompare” kan hämta kraft och inspiration från.

Under våren 2017 kommer också styrelsen i samverkan med medlemmarna planera för utbildningsdagarna som vi kallar ”Sommarfomp” i juni månad.

Jag önskar er alla sköna dagar som ger kraft till fortsatt arbete och möte med barn och unga.

Kanske kan en stund i helgvilan leda tankarna till FOMP stipendiet? En möjlighet att gå en kurs, göra en studieresa, utveckla ett projekt…

Vänligen,

Styrelsen genom

Monika Wigren, ordföranden[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]