Vi vet väl alla hur svårt det kan vara att stå inför en publik. Om du är lärare så är det ju nästan ett allmäntillstånd. Isåfall vet du också hur svårt det kan vara för den som är ovan att handskas med situationen. Den kräver mycket övning och många elever kämpar med sin scenskräck. Inte ens på lärarutbildningen fick vi särskilt mycket träning i eller problematisering av detta så viktiga område. Hur gör man egentligen för att nå ut till en publik? och för att trivas framför en publik?

Vi vill tipsa om en serie smått geniala filmer från Data- och Systemvetenskapliga Instutionen vid Stockholms Universitet. De är skapade som hjälp till de som skall undervisa på institutionen, till lärare. Det är sju små filmer som bryter ner den utsatta undervisningssituationen i delar vilket gör den mycket lättare att handskas med. Vart skall man titta? Vad gör man med sina armar? Vad gör man ned händerna? Skall man röra på sig eller stå still? Vad säger mitt kroppsspråk? Vågar jag rikta mig till publiken eller vill jag gömma mig? Skall detta filmas?

Vi slår vad om att dessa filmer även skulle vara till fantastisk hjälp för många av dina elever. Det är samtidigt en god repetition och påminnelse om hur du använder dig själv inför en publik. Klicka på bilderna på tavlan så visas filmerna med Herr Räka 🙂

Fredrik  

Filmpedagogerna