Marknadsföringen av många varor och tjänster är kopplade till historier som syftar till att göra oss kunder delaktiga i en verklig eller fiktiv gemenskap kring produkten.

Frilansjournalisten Klas Viklund har i mötet med studenter på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utforskat hur ”storytelling” används i reklam och varumärkesbyggande, bland annat kring produkten Karins Lasagne från Familjen Dafgård i Källby.

Tillsammans med studenterna har Klas Viklund diskuterat förpackningar, annonser, reklamfilmer. Våren 2013 briserade också den så kallade ”hästköttsskandalen”. Detta ledde till en fördjupad diskussion kring hur höstköttskandalen dramatiserats i medierna och krishanteringen hos olika livsmedelsföretag. Ett centralt tema har varit hur berättelser om okända tillsatser i maten ständigt återkommit i vår kultur.

Vid terminens slut sammanställde Klas Viklund sina anteckningar från föreläsningar och diskussioner, fyllde på med kompletterade material och skrev rent. Det resulterade i en text, ”Karins Lasagne och andra historier – En essä om maten, medierna och myterna som förklarar vår vardag”.

Essän (114 sidor) publiceras som pdf-fil i ett samarbete med Föreningen Film- och mediepedagogik.

Av upphovsrättsliga och tekniska skäl har det varit svårt att infoga illustrationer eller länkar med filmklipp i den löpande texten. De har därför samlats i en separat pdf med länkar till webbplatser med texter, bilder och filmklipp.

Länkar till dokument:

Karins Lasagne och andra historier – En essä om mat, medier och myter

Karins Lasagne – Filmklipp och referenser – en kommenterad lista med länkar