Vi vill tipsa om två böcker som ganska nyligen publicerades med fokus på filmpedagogik.

“I filmens fotspår – reflekterande samtal om film” av Eva Westergren har utgångspunkt i tio klassiska barnfilmer och fyra olika teman. Här presenteras olika sätt att närma sig film. Med boken följer fyra olika filmer, alla med institutionella rättigheter. Metoderna som presenteras i boken går att föra över även på andra filmer.

“Introduktion till filmpedagogik – vita duken som svarta tavlan” har vi redan tidigare tipsat om, men är värd att bringas fram i ljuset igen. Boken belyser hur film och andra rörliga bildmedier på olika sätt kan användas för en modern, dialogbaserad undervisning i skolan.