Mediekompass (fd Tidningen i skolan) har tagit fram ett lektionsmaterial för att arbeta med de yngre barnens medievanor baserat på Statens medieråds rapport Småungar & Medier. Materialet är utformat för förskolan upp till årskurs 5.

Syftet är att inventera medievanorna i klassen, att reflektera kring sitt medieanvändande och att få barnen att diskutera medieprodukter.

Statens medieråd