FILMFOKUS – Psykisk hälsa

Filmtips med samtalsfrågor och övningar.

Filmsamtal

Psykisk hälsa

Filmpedagogik

Skola & utbildning

Text: Linda Svensson

Filmfolder för att uppmärksamma psykisk hälsa

 

Flera regioner har temavecka kring psykisk hälsa varje år i oktober
För att uppmärksamma och synliggöra samtalet om psykisk hälsa skapade Film i Dalarna en filmfolder med fokus att lyfta filmtitlar som kan fungera som ett underlag för samtal kring psykisk hälsa.

Foldern innehåller filmtips för barn och unga
För att öppna upp samtal kring psykisk hälsa innehåller foldern filmtitlar för både yngre och äldre barn. Det är viktigt att redan i ung ålder prata om känslor och öppna upp för samtal kring sitt eget mående. Till varje film finns samlade övningar och frågeställningar att använda efter man sett filmen tillsammans.

Informationssida för filmen Bill och hemliga Bolla

Uppslag från foldern med filmen Bill och hemliga Bolla för förskoleklass och lågstadiet..

Samtalet i fokus
Foldern kan användas som underlag till ett samtal om psykisk hälsa med utgångspunkt i den filmen man valt att se. Se filmen tillsammans, man kan ställa frågor även innan filmen eller ha förberedande övningar innan om man vill. Efter filmens slut initierar man samtal och övningar tillsammans för att få igång ett samtal med varandra.

Informationssida för filmen Bill och hemliga Bolla

Uppslag från foldern med filmen Little Wing (Tyttö nimeltä Varpu).

Här kan du ladda ner foldern Filmfokus – psykisk hälsa:

 

Information om stödgrupper och organisationer

Ring 112 om du är i fara och det är bråttom.

BRIS – Barnrättsorganisation som ger stöd. Går att ringa, chatta eller mejla och prata om vad som helst.

Snorkel – Här kan man ställa frågor om nedstämdhet, stress, oro och ångest.

Självmordslinjen – Här kan man få hjälp om du eller någon du känner tänker på självmord.

Kuling – Här kan man få stöd via chatt och forum om man har en förälder som mår psykiskt dåligt.

BUP – Här kan man titta på filmer som beskriver olika känslor och vilken hjälp man kan få hos BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). 

Föreningen Tilia – Den ideella föreningen Tilia finns till för att stötta dig som är under 30 år, och lider av psykisk ohälsa.

UMO – Är en digital plattform för barn och unga som har funderingar kring, kroppen, kärlek och sex, hälsa och vänskap. Chattforum och tips och råd om livsfrågor.

Stöd för anhöriga:

Anhörigas riksförbund – En organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Riksförbundet Balans – Riktar sig till alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom och deras närstående.

Ångestförbundet ÅÅS -Är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.

Har du frågor?

Kontakta FOMP styrelsen om du vill veta mer om innehållet i denna artikel. Du hittar kontaktinformation  på sidan “om oss” i menyn.