När mediecentralen AV-Media i Kalmar län bjöd in länets lärare till en fortbildningsdag löpte medie- och informationskunnighet, MIK, som ett självklart tema under dagen. Johan Holmberg, från Filmpedagogerna i Göteborg, inledde dagen med en föreläsning kring MIK utifrån skolans perspektiv. Filmpedagogerna har specialiserat sig på MIK och samarbetar med UNESCO för att informera och inspirera kring ämnet.

– MIK är en förutsättning för ett livslångt lärande och det är också livsviktigt att MIK finns och fungerar i hela världen, säger Johan Holmberg.

I dag lever vi en verklighet med ett stort mediebrus.
– Det är först då vi självständigt och effektivt kan delta i det moderna samhället, samtidigt som det är något som det moderna samhället kräver av oss, fortsätter Johan Holmberg.

Efter förmiddagens föreläsning följde en rad olika workshops med AV-Medias IKT-pedagoger. Lärarna fick lära sig att flippa med YouTube, skapa podradio, hur QR-koder fungerar, vilka sociala medier som barn och unga använder idag samt vilket material som man får använda online i skolan.

Det är tredje året i rad som länsresursen AV-Media anordnar fortbildningsdagen. Tanken är att visa på goda IKT-pedagogiska exempel och inspirera länets lärare till att använda film och IKT i undervisningen. Genom AV-Medias webbaserade mediekatalog har alla lärare och elever i Kalmar län tillgång till över 16 000 film- och radiotitlar samt flera onlineprogram.