Mediekunskap.fi är en nätsida för Sällskapet för mediefostran. Den erbjuder tjänster och riktar sig till de proffs och forskare som jobbar med barn, ungdomar och media.

Mediekunskap.fi är en del av undervisningsministeriet. En ny publikation, finnish media education policies, presenterades förra året. Letar och letar på hemsidan, men i detta tvåspråkiga grannland finns denna Pdf än så länge enbart publicerad på finska och engelska.