Som ett stöd för hur film och medier kan och ska integreras i skolans olika ämnen har Klas Viklund, Föreningen Film- och Mediepedagogik, gjort en genomgång av formuleringarna kring film och medier i de olika kursplanerna i Lgr 11.

Klas visar på en rad möjligheter med och tolkningar av de olika skrivningarna och har ställt samman ett dokument som borde vara ett självklart komplement i allt arbete med att planera undervisningen i en samtida skola.

Klas sammanställning kan du hämta HÄR