Under ett par dagar i slutet av vecka 38 var jag i Vilnius och träffade mina kolleger i
EU-projektet Viducate. I kulturhuvudstaden och hårt krisdrabbade Vilnius, där mina
lokala kolleger varje dag hör om bekanta som förlorat jobbet, genomförde gruppen
en konferens om mediepedagogik och en heldagsworkshop i praktisk filmpedagogik.

Nyfiken läs mer här…
Viducate i Vilnius