Vi bjuder in till MIK-föreläsning i samband med barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF!

2019/03/25  14:00 – 17:00 Lokal: Panora

FREDRIK HOLMBERG

Begreppen demokrati och mänskliga rättigheter har länge ansetts som självklara. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för samhället och medborgarna och mediernas och informationens roll i samhällsomvandlingen är idag central. Det krävs nya kunskaper, kompetenser och bildning för att kunna delta som en aktiv medborgare i en snabb samhällsomvandling. Alla behöver alltså bli medie- och informationskunniga.

MIK är ett begrepp som skapats av UNESCO för att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter skall landa på bästa sätt i vår tid. Ett globalt projekt. I medie- och informationssamhället är MIK en förlängning av samtliga mänskliga rättigheter men utgår från artikel 19, där rätten till allas åsikts- och yttrandefrihet står skrivet.

Arbetet med och undervisningen om medier och information är ofta väldigt teknikfokuserad, men utgångspunkten för MIK är de värderingar vi delar. Vilka människor vi vill vara, vilket samhälle vi vill leva i och vad vi vill göra med våra kunskaper och våra verktyg.

Föreläsningen är en överskådlig genomgång av UNESCO:s ramverk för MIK, något som kan liknas vid dess kursplan. De många bilderna och filmerna är tänkta att aktivera dig som publik.

”Ett samhälle utan medie- och informationskunniga medborgare är ingen demokrati.” – professor Ulla Carlssons rubrik på lanseringen av ramverket för MIK på svenska.
FREDRIK HOLMBERG är utbildad lärare och startade Folkets Bio Filmpedagogerna 1992. Han har sedan dess arbetat som film- och mediepedagog. 1995 var han med och startade Film i Skåne men är idag åter verksam på Filmpedagogerna Folkets Bio, med säte i Göteborg.