Låt dina elever få en fördjupad filmupplevelse genom att möta regissören bakom filmen! FilmCentrum erbjuder filmarbesök till ett flertal av sina svenska kort- och dokumentärfilmer.  

Att få reflektera över en film tillsammans med filmens regissör ger eleverna möjlighet att bearbeta de funderingar och frågor som en filmvisning väckt. Med sin film som utgångspunkt berättar regissören om sina personliga erfarenheter kring filmprocessen och diskuterar, tillsammans med eleverna, de frågor som filmen tar upp.

Att få möjlighet att möta en professionell filmare fungerar som inspiration för elever som själva är intresserade av film som uttrycksmedel. Det kan också ge ett extra djup till en filmupplevelse eller fördjupning i filmens tematik. Dessutom kan det vara ett utmärkt sätt att starta upp ett större filmarbete på skolan.

Mer information om aktuella filmer och regissörer, hittar du här!