Pedagog Malmö är Malmös svar på Pedagog Stockholm. En webbsida där pedagoger delar med sig av vad de jobbar med till andra pedagoger och som har fått en flygande start med över 10.000 besökare den senaste månaden. Här  kan  man läsa om  Drömmarnas Hus, se film om Snäckorna på Venedig och lära sig vad ett flippat klassrum är.

För den film- och mediepedagogiskt inriktade finns temabloggarna Filmkrönikan och Mediepedagogik men också en blogg om IKT-pedagogik. Det finns bloggar om iPadanvändning i skolan och en blogg om den uppmärksammade metoden Att skriva sig till läsning, när elever skriver direkt på datorn när de börjar skriva i förskoleklass/år 1.