[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”5937″ alignment=”” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][vc_column_text]

Redovisning: FOMP-stipendium – Etnicitet & Film

[/vc_column_text][vc_column_text]

Utgångspunkt
Film är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg för att främja kommunikation och förståelse för olika människors levnadsvillkor – rörliga bilder bär kultur. Med det här projektet ville vi därför vidareutveckla arbetet med film som verktyg att samtala kring etnisk och kulturell mångfald.
Boken Teaching ethnic diversity blev inspiration och underlag för projektet – när vi diskuterat och bearbetat bokens innehåll blev detta citat utgångspunkten för projektets frågeställningar och filmval:

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][vc_column_text]

”How we are seen determines in part how we are treated; how we treat others is based on how we see them. Such seeing comes from representation.”
Richard Dyer, The Matter of Images

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][vc_column_text]

Filmens representation avgör med andra ord både hur andra ser och behandlar oss, men också hur vi ser och behandlar andra. Vi ville göra eleverna medvetna om vilka etniska bilder som förmedlas via filmen och vad de redan har med sig samt utnyttja filmens egenskap att de-personifiera diskussionerna med hjälp av karaktärerna i filmen. Vi ville främja kommunikation och förståelse mellan människors lika och olika levnadsvillkor.

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][vc_column_text]

Läroplanen
Vad är skolans uppgift och roll? För att förtydliga och förankra vårt arbete i skolans befintliga verksamhet utgick vi från Lgr 11 och följande kursmål:

Skolan ska:
– främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Skolans mål är att varje elev:
– kan uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
– kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
– har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
– läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][vc_column_text]

Utifrån detta formulerade vi allmänna frågor som kan användas om och om igen på olika texter – vår ambition var att skapa möjligheter att se ur olika perspektiv.

Vi kontaktade lärare i Jönköpings kommun för deltagande i projektet: Vi erbjöd läraren att välja en av följande filmer som fanns tillgängliga från Mediacenter i Jönköpings län – detta för att filmerna skulle vara åtkomliga att använda i undervisningen: Isdraken och The Contest samt Elina – som om jag inte fanns.

Vi visade filmerna i mellanstadieklasser och i direkt anslutning till filmvisningarna använde vi verktyg som gruppsamtal och personlig enkät för att försöka reda ut vad eleverna tyckte hade med filmens skeenden respektive karaktärer och dess bakgrund att göra: Karaktärers egenskaper, hur karaktärerna bemöter varandra och den kontextualiserande frågan om vi kan lära känna andra genom att titta på hur de ser ut och hur vi gör. Det kunde handla om utseende, känslor, levnadsvillkor, situation, kultur och fördomar.

Uppgiften bestod i att förstå hur kompisen tänker kring dessa frågor och det underliggande målet: att reflektera kring vad rörliga bilder förmedlar och att uttrycka sig mer nyanserat kring kultur/etnicitet.

I filmsamtal om karaktärer, kultur, levnadsvillkor, situationer och känslor tenderade 1/3 av eleverna att se kultur som en möjlig orsak till problem som drabbar karaktärerna det handlade om personer som kom från en annan kultur a n den egna. Situation och känslor ansågs mer som orsaker när det gällde karaktärer från samma/liknande kultur som den egna. Vad innebär det här för filmsamtalet i klassrummet? Är det så att vi inte är vana vid att titta på vår egen kultur? Att vi behöver medvetandegöra vår egen kultur med utifrån-ögon för att kunna diskutera vad kultur är/innebär?

Vi är nöjda med filmvalen: eleverna kunde relatera till karaktärer och händelser och de ansåg det meningsfullt att samtala. Men en struktur för samtalet är nödvändigt för att skapa ett gott samtalsklimat. En slutsats är att The Contest är tydligare i syftet att få fram kultur och situation.

Vårt efterbearbetningsmaterial använde flertalet begrepp som vi diskuterade med eleverna innan, för några elever blev dessa begrepp ändå svårförståeliga och kräver en längre bearbetning innan filmdiskussionen alternativt upprepande bearbetningar där film är ett verktyg för att närma sig begreppen. Kanske särskilt ”fördom”.

Sammanfattningsvis har vi fått mer insikter kring hur film kan användas som underlag till samtal om etnisk mångfald med hjälp av film och att vi då också behöver lära oss att titta på vår egen kultur.

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line”][vc_column_text]Av Charlotte Vinberg & Helena Sandberg[/vc_column_text][divider line_type=”No Line”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column][/vc_row]