Glädje, engagemang och stärkt självkänsla. Det var det mest påtagliga när rapporten om det statliga bidraget Skapande skola blev klar. Många kulturaktörer talar med respekt om lärarna och om det goda samarbetet med skolan. Men det finns också områden som behöver utvecklas, exempelvis elevernas delaktighet och förankringsprocessen.

Läs rapporten i sin helhet på Kulturrådets hemsida.