Nu är det hög tid att söka medel för nästa läsårs arbete med Skapande skola! Deadline för ansökan är den 6 februari 2012. Ta tillfället i akt och sök stöd för att utveckla och integrera filmen i skolans undervisning!

VAD ÄR SKAPANDE SKOLA?
Under 2008 inledde regeringen Skapande skola i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor, för årskurserna 1-9.

Genom en ökad samverkan med kulturlivet är målet med Skapande skola att på lång sikt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete.

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats. Det är endast skolans huvudman, det vill säga kommuner eller kommundelsnämnder med huvudmannaansvar, som kan söka stödet. Är du lärare, eller kulturombud på skolan, hör dig för med er rektor vad som gäller för just er skola.

Ansökan ska innehålla beskrivning av planerade insatser, målgrupp, budget samt en handlingplan för arbetet. Läs mer om Skapande skola – stödet, ansökan och riktlinjer på Kulturrådets hemsida; www. kulturradet.se.

VILL DU ARBETA MED FILM OCH SKAPANDE SKOLA?
Vill du få inspiration och förslag på hur man kan arbeta med film inom ramen för Skapande skola?

Det finns flera professionella rådgivare och aktörer som kan hjälpa dig med detta. Du kan exempelvis vända dig till ditt regionala resurscentrum för film, till kommunens kultursamordnare eller till en kulturaktör i just din region.

FilmCentrum Riks erbjuder rikstäckande filmpaket för Skapande skola med olika tematiska ingångar anpassade för olika årskurser. Läs mer om dem här.