Film- och mediepedagogik har haft sin årliga fortbildningsträff. I år var den förlagd till Öland och arrangerades i samarbete med Reaktor Sydost.

Programmet startade på onsdagskvällen då vi träffades på dokumentärfilmsklubben Doc Lounge i Kalmar för att se Malmöfilmaren Jessica Nettelbladts Jag är min egen Dolly Parton. Fin och tänkvärd film om liv, barn, relationer och passion och som flera av oss inte haft tillfälle att se tidigare.

Kvällen avslutades på Södra bruket, vandrarhem där träffen förlagts. Ida Qvarnström, Reaktor Sydost, introducerar oss i det gemensamma projektet Community filmmaking, med vilket vi dokumenterar dagarna på Öland.

Bilder, ljud- och filmklipp från allas mobiler samlas i bloggverktyget Tumblrtwitterkvitter.tumblr.com och redigeras sen ihop till en eller flera gemensamma filmer i webbredigeringen Stroome. Förutom att Stroome är intuitivt i sitt upplägg har det den stora fördelen att det finns två svårighetsgrader i redigeringen. Ett för dem som har testat lite tidigare och ett för dem som aldrig sett en dator förr.

Torsdagen börjar tidigt i sällskap med fågelskådaren Pav Johnsson från Ölands folkhögskola. Vi lånar Pavs ögon och hans öron inställda på fågelfrekvens. Kvittren bryts med jämna mellanrum av sms från fågelskådarnätverket som rapporterar rariteter som synts någonstans nära eller långt bort att skynda till. Och vi får se Ängshök, blå kärrhök, gransångare, strandpipare, strandskata, skärfläcka, silvertärna och många andra fåglar.

En kort promenad bland orkidéerna på Ölands alvar innan vi fortsätter dagen med föreläsning av Katarina Ek, verksamhetsansvarig på institutionen för fortbildning av journalister, FOJO. Katarina beskriver sin verksamhet och sin syn på en journalistik i förändring. Innovationsjournalistik kan förstås som tidningsvärldens svar på skolans ämnesintegrering. Man kan inte längre, i en globaliserad värld, se händelser och nyheter som unika utan de måste tänkas i helheter och sammanhang för att få mening på allvar.

fomp_oland

Under eftermiddagen fortsatte vi med filmskapandet och lyssnade på Maria Stam, Linnéuniversitetet och Magnus Engvall, Reaktor Sydost som berättade om ett av projekten inom Ung kommunikation där de arbetat med elevers filmproduktion i skolan och bedömning av filmer och arbetsprocess. Vi tittade på och diskuterade utifrån några exempel gjorda av mellanstadieelever i Färjestaden. Frågor som kom upp: Hur mycket behöver elever kunna om att filma innan de sätter igång? Hur kan man tänka om process kontra resultat? Vad är det man bedömer? Hur kan arbete med rörlig bild bli en naturlig del av undervisningen? Varför film i skolan?

trädgård

De två fortbildningsdygnen avslutas med ett besök på Ölands folkhögskolas dokumentärfilmlinje där vi får se Ammi Svenssons gripande slutproduktion. Efter jättegod lunch på folkhögskolan avslutar vi med ett besök i en hemlig trädgård dit man bara kan komma om man följer med någon som vet var den finns…