Nästa vecka går vinterns stora fortbildningsdagar av stapeln. Framför oss stundar ett vinterlandskap och många härliga inspirerande samtal. Liksom förra året samlas vi i Tällberg och medlemmar från hela Sverige samlas kring temat film- och mediepedagogik.

Programmet ser ut som följer:

Söndag 7/12
Ankomst på kvällen för de flesta deltagare. Film i Dalarnas ”taxi” hämtar vid tåget tel. 070 – 555 33 90.

Måndag 8/12
8.00 – 10.00
Frukost för deltagare som anlänt sönd.kväll. Ankomst och incheckning för de som ansluter på månd. Det kan hända att denna punkt blir lite justerad i tid beroende på när alla kommer.

10.00 – 10.30
Presentation av program och deltagare.

10.30 – 12.30
Deltagarna presenterar aktuella projekt eller reflekterar över något från
sin verksamhet. Det bjuds på: Delaktighetprojekt från Malmö, filmprojekt med kulturskolan i Jönköping, erfarenhetsutbyte mellan filmande ungdomar på Gotland, Filmaffischer med FOMP-kändisar! och filmmusikal i Kalmar.

12.30 – 14.30
Lunch + utomhusaktivitet. Varma kläder rekommenderas!

14.30 – 15.30
Maria Myhr- tidigare filmkonsulent barn och unga på Film i Dalarna föreläser om TV/datorspel- genomgång av forskarrön kring spel och spelande, positiva och negativa effekter av spelande, spelifiering och vad det innebär samt tips om hur man kan använda spel i undervisningen.

15.30 – 17.00
Fika och workshop. Gunilla Gränsbo berättar om sitt arbete som animationspedagog i Västra Götaland. ”Animerad film omfattar många mål som skolan har att leverera till sina elever. Skrivande, samarbete, bild, muntlig framställning m.m.” Vi får testa att animera med iPads och apparna Stopmotion studio och Mycreate.

17.00 – 19.00
Tid att testa Spa-anläggningen, ta en kvällpromenad runt byn eller bara umgås.

19.00 – 21.00
Middag

20.30 – 24.00
Filmvisning med samtal, Filmquiz och annat trevligt!

Tisdag 9/12
8.00 – 9.00 Frukost

9.00 -10.30
Medlemsmöte under ledning av ordförande Daniel Lundqvist.
Bl.a kommer vi att diskutera följande:
– BUFF och FOMP-seminariet. Diskutera fram ett tema och planera innehåll
– Synlighet och opinionsbildning. Hur kan vi gemensamt med föreningen som utgångspunkt lyfta frågor kring film- och mediepedagogik högre upp på dagordningen i den politiska debatten? Det är ett viktigt område i vår verksamhetsplan, som vi behöver jobba mer med. Gruppdiskussioner där vi spånar fram idéer på saker som föreningen inte gjort tidigare och utse personer som är ansvariga för genomförandet.

10.30 – 11.00
Fika och möjlighet att förbereda diskussionspunkter.

11.00 – 12.00
Öppen diskussion kring aktuella film-och mediepedagogiska frågor. Här finns möjlighet att fokusera på någon speciellt viktig fråga inom området.

12.00 – 13.00
Lunch och hemresa. Taxi Film i Dalarna skjutsar till tåget. Viktigt att meddela ankomst- och avresetider till stefan.ek@filmidalarna.se!

Deltagare
Kjerstin Persdotter – Film i Värmland (kassör i FOMP)
Daniel Lundqvist – BUFF (ordförande i FOMP)
Monika Wigren – Pedagogiskt Mediacenter Gotland (kassör i FOMP)
Stefan Ek – Film i Dalarna
Cristina Blendea – Kulturskolan Stockholm
Hanna Andersson – Kulturskolan Stockholm
Carin Granath – Kulturskolan Stockholm
Anders Justin – Film Västernorrland
Ina Alm – Centrum för pedagogisk inspiration Malmö
Torun Spånberg Slettan – Centrum för pedagogisk inspiration Malmö
Peter Milton – AV-Media Kalmar län
Anna Rydell – Film i Jönköpings län
Charlotte Vinberg – Film i Jönköpings län
Andreas Luukonen – Projektkoordinator Västra Götaland
Gunilla Gränsbo – Animationspedagog Västra Götaland
Maria Myhr – Föreläsare