Filmens första år – en resa genom stumfilmen 1895-1929

Svenska FilmInstitutet har gett ut en DVD-antologi med klipp från fyrtio filmer från filmhistoriens första århundrande, fram till ljudfilmens genombrott. “Filmens första år” är en gratis filmantologi med institutionella rättigheter som fritt får användas i...

Jag köpte en regnskog samtal och workshop

Jag köpte en regnskog är en varm och charmig film om vår makt att förändra i klimat-och miljöfrågor. Filmen har nyligen visats på SVT , den har fått stor positiv respons av såväl vuxna som barn och finns på SVT-play fram till slutet av maj(-10). Det  är en mycket...