Livslångt lärande under höstlovet

När mediecentralen AV-Media i Kalmar län bjöd in länets lärare till en fortbildningsdag löpte medie- och informationskunnighet, MIK, som ett självklart tema under dagen. Johan Holmberg, från Filmpedagogerna i Göteborg, inledde dagen med en föreläsning kring MIK...