Mediepedagogik i Vilnius

Under ett par dagar i slutet av vecka 38 var jag i Vilnius och träffade mina kolleger i EU-projektet Viducate. I kulturhuvudstaden och hårt krisdrabbade Vilnius, där mina lokala kolleger varje dag hör om bekanta som förlorat jobbet, genomförde gruppen en konferens om...