10 000 kr till erfarenhetsutbyte mellan filmande ungdomar

Varje år utlyser vi ett stipendium till en medlem som vill förkovra sig inom det film- och mediepedagogiska området. Nu har styrelsen beslutat att årets stipendium på 10 000 kr går till Monika Wigren på Region Gotland! Monika har under en period arbetat med att skapa...