Plats för mig!

Gator och torg, trottoarer och parker tillhör oss alla, liksom vissa passager i inomhusgallerior och faktiskt också de virtuella rummen som vi besöker när vi spelar och chattar. De här platserna som vi alla delar brukar kallas de offentliga rummen. Det är inledningen...