79 sidor om svenskarnas internetvanor

Varje år ger stiftelsen för internetinfrastruktur .SE ut en rapport som granskar våra internetvanor. Rapporten visar att vi ägnar ännu mer tid åt internet och att den mobila boomen fortsätter. Surfplattan har ökat kraftigt och hälften av alla två-åringar använder...