Vi laddar inför Pixel

I slutet av april kommer Pixel att gå av stapeln i Ystad för tredje året i rad. Vill du skicka in din film till festivalen har du möjlighet att göra det mellan den 4/2 och 25/2. Filmfestivalen hålls den 24-25/4. Mer information hittar du på festivalens webbplats:...

Film i Glasriket

Film i Glasriket 2014 är en årlig manifestation som vill värna om biografens roll som en kulturell mötesplats på landsbygden. 16 olika biografer runt om i Glasriket kommer under vecka 44 visa en rad olika filmer och arrangera temakvällar. De deltagande biograferna är...

Novemberfestivalen 2014

I slutet av november går den 19:e Novemberfestivalen av stapeln på Folkets Hus Kulturhuset i  Trollhättan. Det är Sveriges nationella arena för unga filmare som också utgör en mötesplats med erfarenhetsutbyten i fokus. Förutom seminarier och samtal med aktuella...

Många vinnare på TellUs-filmfestival

Reaktor Sydost är ett regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Varje år anordnar Reaktor Sydost TellUs som är en mycket uppskattad filmfestival. I början av september ägde årets stora prisutdelningen rum i...