Kvalitetsfilm i fokus på utbildningsdagar i maj 2010

”Vad är kvalitetsfilm?” Det var temat för de utbildningsdagar på biografen Zita i Stockholm som Föreningen Film- och mediepedagogik och Folkets Bio arrangerade den 24-25 maj 2010. Under dessa dagar deltog drygt 20 personer, de flesta var medlemmar i föreningen, men...

Mediepedagogik i Vilnius

Under ett par dagar i slutet av vecka 38 var jag i Vilnius och träffade mina kolleger i EU-projektet Viducate. I kulturhuvudstaden och hårt krisdrabbade Vilnius, där mina lokala kolleger varje dag hör om bekanta som förlorat jobbet, genomförde gruppen en konferens om...

Digital Turist – Om ungas vardag på nätet

Digital Turist Om ungas vardag på nätet Fotografer: Tanja Smedh & Joakim Olsson I dagens medievärld talar vi om digitala invandrare och digitala turister. Många av de ca 130 deltagare, mestadels beslutsfattare och pedagoger för barn och unga, kände sig träffade av...

Mediepedagogik i Finland

Mediekunskap.fi är en nätsida för Sällskapet för mediefostran. Den erbjuder tjänster och riktar sig till de proffs och forskare som jobbar med barn, ungdomar och media. Mediekunskap.fi är en del av undervisningsministeriet. En ny publikation, finnish media education...