Det goda samhället?

Med anledning av valresultatet 2014 är det både aktuellt och viktigt att lyfta fram och diskutera vår syn på samhället. Att jämföra historiska och nutida filmexempel som berör frågor kring människosyn, utbildning, arbete, miljö och migration, är ett sätt att få...

Hjälp till en skapande skola

En skapande skola är en roligare skola Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i skolan och avser såväl offentliga som fristående skolor, för åk F-9. Stödet söks hos kulturrådet en gång per år av skolans huvudman. Nu har kulturrådet fördelat medel...