Mediepedagogik i Vilnius

Under ett par dagar i slutet av vecka 38 var jag i Vilnius och träffade mina kolleger i EU-projektet Viducate. I kulturhuvudstaden och hårt krisdrabbade Vilnius, där mina lokala kolleger varje dag hör om bekanta som förlorat jobbet, genomförde gruppen en konferens om...

Mediepedagogik i Finland

Mediekunskap.fi är en nätsida för Sällskapet för mediefostran. Den erbjuder tjänster och riktar sig till de proffs och forskare som jobbar med barn, ungdomar och media. Mediekunskap.fi är en del av undervisningsministeriet. En ny publikation, finnish media education...